Zorghuisvesting heeft als missie het verduurzamen van de huisvesting van zorginstellingen te versnellen door het ontwikkelen en delen van kennis.

Onderzoek optimaal binnenklimaat langdurige zorg afgerond

Onderzoek optimaal binnenklimaat langdurige zorg afgerond

Aan welke eisen moeten zorginstellingen voldoen om het optimale binnenklimaat te bieden aan cliënten en medewerkers? TNO heeft samen met de TU DelftTU/e en de Hogeschool Utrecht een literatuuronderzoek afgerond.

Inflatie dreigt ziekenhuizen dit jaar te raken

Inflatie dreigt ziekenhuizen dit jaar te raken

2022 was een goed financieel jaar voor ziekenhuizen, maar bestuurders waarschuwen voor de impact van de prijsstijgingen op de resultaten van dit jaar. 

Nieuw kantoorconcept voor de Divisie-10 van het Amsterdam UMC

Nieuw kantoorconcept voor de Divisie-10 van het Amsterdam UMC

De trend dat van de grote kantoortuinen af wordt gegaan zet ook door bij het Amsterdam UMC. De behoefte ligt bij kleine ruimtes waar men geconcentreerd kan werken en plekken om elkaar informeel te ontmoeten.

Op weg naar een gezonder Nederland

De Round Table Zorghuisvesting vond 10 mei plaats op het kantoor van Coöperatie VGZ. Hier kwamen experts samen om te praten over huisvesting in de zorgsector.

Zes belangrijkste facilitaire trends in de zorgsector

Zes belangrijkste facilitaire trends in de zorgsector

“Als facility professional in de zorgsector sta je elke dag voor nieuwe uitdagingen”, aldus Eric de Wit van HEYDAY Consultancy.

Kamerstress in de GGZ

Kamerstress in de GGZ

Flexibele ruimtes zijn steeds belangrijker in het nieuwe werken, ook bij de GGZ. Maar een beschikbare plaats vinden kan voor kamerstress zorgen. Hierover gaat deze blog van SWP-expert Jan Gerard Hoendervanger.

Noodkreet zorgsector om dreigende stop vastgoedinvesteringen

Noodkreet zorgsector om dreigende stop vastgoedinvesteringen

Door oplopende kosten en bezuinigingen van de overheid kan de zorgsector noodzakelijke vastgoedopgaven niet meer realiseren. Een investeringsstop dreigt.

Terug naar boven