Stichting Liberein

Boulevard 1954-505
7511 AD Enschede

T: 053-4826688


Liberein biedt intensieve, complexe en specialistische (verpleeghuis)zorg aan met name oudere, cliënten die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. We organiseren de zorg thuis als het kan en als het niet meer kan bieden wij zorg vanuit onze verschillende locaties in Enschede.

We bieden zorg aan verschillende doelgroepen: Psychogeriatrie (PG), Korsakov, dementie met (zeer) ernstig probleemgedrag (DZEP), Gerontopsychiatrie en Somatiek. Daarnaast bieden we tijdelijk verblijf - in de vorm van geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV) - en wijkverpleging. Ook hebben wij ontmoetingscentra en bieden we dagbesteding en dagbehandeling aan.

Dit doen we in afstemming met onze collega aanbieders en belangrijke stakeholders in de regio, omdat we het bieden van goede zorg een gezamenlijke opdracht vinden. Liberein is zowel intramuraal als extramuraal actief in met name Enschede Noord, Oost, Centrum en Glanerbrug. Vanuit een wijkgerichte visie, waarbij intensief wordt samengewerkt met partners in Zorg en Welzijn, wordt invulling gegeven aan zorg en kwaliteit van leven voor onze kwetsbare cliënten.

Onze rol verandert. We maken de beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Voor dat wat een cliënt niet meer kan, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid met familie, naasten, de gemeente en andere organisaties. We gaan altijd uit van de cliënt zelf: wat vindt hij of zij belangrijk? We werken vanuit de visie van positieve gezondheid. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Een zinvolle, fijne dag en kwaliteit van leven: dát zijn onze belangrijkste doelen.

Social Media

Linkedin   Facebook   

Naar het overzicht

Terug naar boven