Over Kennisplatform Zorghuisvesting

Zorghuisvesting is een kennisplatform dat informatie geeft over de ontwikkelingen rondom de huisvesting van zorginstellingen. Daar waar het belang van de bewoner en de patiënt voorop staat dient de huisvesting modern en voorzienend te zijn gebouwd en ingericht. Tevens spelen ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid en energievoorziening een belangrijke rol bij de organisatie van de huisvesting. Kennis wordt gebracht door het publiceren van nieuwsberichten op deze site, maar ook door het organiseren van webinars, masterclasses en (online) events. 

Experts

Experts kunnen zich aanmelden via een aanmeldingsformulier. Getoetst wordt of deze persoon beroepshalve als lid kan worden toegelaten.

Agenda

Activiteiten die gebaseerd zijn op kennisoverdracht over innovaties en ontwikkelingen op en rond Zorghuisvesting worden opgenomen in de agenda op dit platform.

Delen:
Terug naar boven