Stichting Lucrum

Josink Esweg 8
7545 PN Enschede

T: 053 2030031


Lucrum is een platform voor krachtenbundeling op het vlak van inkoop, logistiek, co-creatie, innovatie, duurzaamheid en vastgoedgoedfinanciering. 

In 1996 is Lucrum ontstaan als informeel samenwerkingsverband van 16 zorginstellingen. Inmiddels is Lucrum uitgegroeid tot een professionele organisatie met 71 deelnemers, die samen ruim 1000 locaties vertegenwoordigen. We werken voor zorginstellingen, onderwijs en woningstichtingen.

Stichting Lucrum wil schaalvoordelen bereiken die voor individuele organisaties niet haalbaar zijn. Dit betreft gebundelde inkoop, logistiek, duurzaamheid en kennisopbouw. Dit leidt tot innovaties en co-creaties waarmee oplossingen voor (toekomstige) knelpunten worden ontwikkeld waar het gaat om zorg, wonen en welzijn.

Kwalitatieve en financiële schaalvoordelen, die direct of indirect leiden tot voordeel voor de deelnemers, is het streven van Stichting Lucrum. Dit gebeurt op budgetneutrale wijze. Deelnemers zijn vrij om te bepalen waaraan zij meedoen. Stichting Lucrum streeft steeds verdere verhoging van de schaalgrootte (inkoopvolume) na.

Lucrum sluit na aanbestedingen raamcontracten af met daarin afspraken over gunstige betalings- en leveringsvoorwaarden, jaarbonussen en hoge duurzaamheidseisen. De Lucrumcontracten worden actief onderhouden. Lucrum streeft naar een langdurig partnership met leveranciers, om 'co-creaties en innovaties' te ontwikkelen. We sluiten rechtstreeks bypassregelingen af met merkfabrikanten. Door actieve acquisitie werft Stichting Lucrum nieuwe deelnemers. Door meer deelnemers groeit het inkoopvolume. Dit heeft een positief effect op kortingen en bonussen. Dit alles doen we met een enthousiast team. 

Social Media

Linkedin   

Naar het overzicht

Terug naar boven